" "

گلیم

گلیم در اصل فرشی بوده که با دستان سختی کشده بافته می‌شده. و به همین دلیل، این سختی را از دستان بافنده اش وام گرفته و طی سالیان دراز خود را از انواع افات و خرابی ها حفظ خواهد کرد. عمده هنر گلیم بافی مربوط به عشایر و ایل های قشقایی است و اکنون توانسته اند راه خود را به خانه های شهری باز کنند و اندکی به آن غنای بیشتر ببخشند. در ادامه بزرگترین مجموعه گلیم را در وب سایت شی بای ملاحظه خواهید کرد.

صفحه 1 از 24
گلیم فرش کد HRAS109

گلیم فرش کد HRAS109

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم پادری کد PAH413

گلیم پادری کد PAH413

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم فرش سفره کردی

گلیم فرش سفره کردی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم فرش کد ZA8916743

گلیم فرش کد ZA8916743

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم فرش کد HRAS103

گلیم فرش کد HRAS103

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم فرش کد HRAS106

گلیم فرش کد HRAS106

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم فرش کد HRAS107

گلیم فرش کد HRAS107

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم فرش دستباف نقشه هندی

گلیم فرش دستباف نقشه هندی

قیمت: 3،800،000 تومان
گلیم فرش ناخونک برند میثاق

گلیم فرش ناخونک برند میثاق

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گلیم فرش کلاتی گیاهی

گلیم فرش کلاتی گیاهی

قیمت: 480،000 تومان
گلیم فرش ریز بافت سوزنی

گلیم فرش ریز بافت سوزنی

قیمت: 1،900،000 تومان
گلیم نخی آکریلیک

گلیم نخی آکریلیک

قیمت: 2،200،000 تومان
گلیم فرش پشمی دستباف

گلیم فرش پشمی دستباف

قیمت: 1،800،000 تومان
صفحه 1 از 24