" "

گبه

گبه فرشی کوچک است که در ابتدا توسط ایل های مختلف عشایر به وجود آمده است. اما امروزه در شهر های مختلفی مانند اصفهان، شیراز و کرمانشاه به صورت دستی و ماشینی تولید می شود. در ابتدا بدون طرح و فقط بافته از موی حیوانات بود اما بعدها نخ ها و رنگ های مختلف وارد تار و پود آن شدند و به شکل امروزی درآمدند. اگر به طرح گبه های اصیل دقت کنید، عموما حاوی داستانی از داستان های ایلات و عشایر اند که به آن فرشی هنری دو چندان می بخشد. می توانید مدل های مختلف گبه را در این قسمت از وبسایت شی بای مشاهده نمایید.

صفحه 1 از 15
گبه ذوالانواری کد 19464

گبه ذوالانواری کد 19464

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه دستباف عشایری ذوالانواری

گبه دستباف عشایری ذوالانواری

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه عشایری ذوالانواری کد 19474

گبه عشایری ذوالانواری کد 19474

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه ذوالانواری کد 19295

گبه ذوالانواری کد 19295

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه دستباف عشایر طرح قدیم

گبه دستباف عشایر طرح قدیم

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه مشهد HRAS70

گبه مشهد HRAS70

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه مشهد HRAS3

گبه مشهد HRAS3

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه مشهد کد HRAS2

گبه مشهد کد HRAS2

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه پادری نخودی برند شرف

گبه پادری نخودی برند شرف

قیمت: 110،500 تومان
گبه دستباف برند میثاق

گبه دستباف برند میثاق

قیمت: 1،350،000 تومان
گبه دستباف کد20240

گبه دستباف کد20240

قیمت: 900،000 تومان
گبه دستباف کد 20499

گبه دستباف کد 20499

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه دستباف  سرمه ای  با کد 20013

گبه دستباف سرمه ای با کد 20013

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه دستباف شیراز 20004

گبه دستباف شیراز 20004

قیمت: اطلاع از طریق تماس
گبه دستباف نارنجی کد 20006

گبه دستباف نارنجی کد 20006

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 15