" "

کلاژ

کلاژ هنری است از جمع کردن چیزهایی که برایمان لذت بخش است. حالا اگر فرش های مختلفی دل از ما بردند و توانایی داشتن همزمان همه ی آنها را نداشته باشیم، بهترین انتخاب، انداختن کلاژ فرش در خانه است. کلاژی مرکب از فرش های ماشینی، مدرن و دستباف که زیبایی مضاعفی به خانه هایمان خواهد بخشید. در این بخش از وب سایت شی بای برترین مجموعه کلاژ فرش ها را معرفی خواهیم کرد.

صفحه 1 از 16
کلاژ فرش سنگشور کد YZ2940

کلاژ فرش سنگشور کد YZ2940

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش دستباف چهل تیکه سنگ شور

کلاژ فرش دستباف چهل تیکه سنگ شور

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش دستباف چهل تیکه

کلاژ فرش دستباف چهل تیکه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش سنگ شور YZ12303

کلاژ فرش سنگ شور YZ12303

قیمت: اطلاع از طریق تماس
 کلاژ فرش دستباف  92x275

کلاژ فرش دستباف 92x275

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش سنگ شور177x238

کلاژ فرش سنگ شور177x238

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش چرم قهوه ای گرد

کلاژ فرش چرم قهوه ای گرد

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش چرم گرد چرم گاو

کلاژ فرش چرم گرد چرم گاو

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش لاکی کیمیا

کلاژ فرش لاکی کیمیا

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش دستباف بافت ایران

کلاژ فرش دستباف بافت ایران

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش پرشین قدیمی دستباف

کلاژ فرش پرشین قدیمی دستباف

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش دستباف	کیمیا

کلاژ فرش دستباف کیمیا

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش پرشین لاکی

کلاژ فرش پرشین لاکی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش چرم طبیعی گرد

کلاژ فرش چرم طبیعی گرد

قیمت: اطلاع از طریق تماس
کلاژ فرش گرد چرم

کلاژ فرش گرد چرم

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 16