" "

فرش ماشینی

فرش ماشینی هم نوع دیگری از فرش است که مخاطبان خاص خود را دارد. عموما این فرش ها بافته از نخ های پلاستیکی هستند اما تعداد فرش های ماشینی ابریشمی و پشمی هم کم نیست. طرح ها،ابعاد و رنگ های فرش های ماشینی بسیار متنوع تر از سایر انواع فرش است و همین دلیل استقابل زیاد از آن است. همین طور شهرهای تبریز، مشهد و کاشان به واسطه فرش های ماشینی شان هم پرطرفدار هستند. در وب سایت شی بای می توانید اطلاعات خود را از فرش ماشینی مورد نظر خود کامل کرده و سپس اقدام به انتخاب نمایید.

فرش ماشینی کاشان زمینه مشکی

فرش ماشینی کاشان زمینه مشکی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی کاشان تراکم 3600

فرش ماشینی کاشان تراکم 3600

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی کاشان 700 شانه

فرش ماشینی کاشان 700 شانه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی کاشان 1200 شانه

فرش ماشینی کاشان 1200 شانه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی کاشان 1000 شانه

فرش ماشینی کاشان 1000 شانه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی مشهد آکرلیک

فرش ماشینی مشهد آکرلیک

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی مشهد تراکم 3600

فرش ماشینی مشهد تراکم 3600

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی مشهد ۱2۰۰شانه

فرش ماشینی مشهد ۱2۰۰شانه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی ۱۰۰۰شانه

فرش ماشینی ۱۰۰۰شانه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی کاشان گل افشان

فرش ماشینی کاشان گل افشان

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی کاشان طرح گل افشان

فرش ماشینی کاشان طرح گل افشان

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی کاشان طرح گل آرار

فرش ماشینی کاشان طرح گل آرار

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش مدرن ماشینی طرح کلاژ

فرش مدرن ماشینی طرح کلاژ

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی مدرن بلژیکی

فرش ماشینی مدرن بلژیکی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
فرش ماشینی سلطنتی گل برجسته

فرش ماشینی سلطنتی گل برجسته

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 120