فرش دستباف تبریز طرح سالاری فیروزه ای

قیمت: اطلاع از طریق تماس
اطلاعات فروشگاه
04436241997
09141612743
اطلاعات محصول
12متری به بالا
تبریز
مستطیل
آبی

فرش دستباف تبریز طرح سالاری ۲۴ متریبا زمینه فیروزه ای رنگ و ۶۰رج(آماده) در فروشگاه فرش دستباف نیکفام موجود است