" "

روفرشی

روفرشی موثرترین روش حفظ و نگه داری از فرش های خانه ی شما، تا به امروز است. فارغ از جنس و بافت های مختلفی مانند یزد،‌ ترک و…، روفرشی باید مانع رسیدن آلودگی های همیشگی به سطح فرش شود مدل هایی مانند روفرشی دورکش دار باعث میشوند که با پا خوردن به آن ، همچنان از فرش محافطت کند و نیاز به مرتب کدرن مداوم نداشته باشد. در زیر می توانید جدیدترین روفرشی های معرفی شده از تولیدکنندگان را در وب سایت شی بای مشاهده نمایید.

روفرشی طرح سه بعدی مدرن

روفرشی طرح سه بعدی مدرن

قیمت: 300،000 تومان
روفرشی مدرن  حاشیه گل دار

روفرشی مدرن حاشیه گل دار

قیمت: 430،000 تومان
روفرشی مدرن طرح فرش

روفرشی مدرن طرح فرش

قیمت: 340،000 تومان
روفرشی ترک 6 متری طرح شانل

روفرشی ترک 6 متری طرح شانل

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی ترک کرم 6 متری

روفرشی ترک کرم 6 متری

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی ترک 4 متری

روفرشی ترک 4 متری

قیمت: 250،000 تومان
روفرشی ترک شانل

روفرشی ترک شانل

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی ترک صورتی

روفرشی ترک صورتی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی ابریشم درجه یک

روفرشی ابریشم درجه یک

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی ترک طرح قالی

روفرشی ترک طرح قالی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی ترک گل برجسته آبی

روفرشی ترک گل برجسته آبی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی حاشیه صورتی ترک

روفرشی حاشیه صورتی ترک

قیمت: اطلاع از طریق تماس
روفرشی طرح مدرن ترک

روفرشی طرح مدرن ترک

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 9