تابلو فرش ماشینی و ان یکاد

قیمت: اطلاع از طریق تماس
اطلاعات محصول
ماشینی
متوسط
آیات قرآنی

تابلو فرش ماشینی و ان یکاد در ابعاد 50*70 cm با 1200 شانه و تراکم 3600 در فرش نهال موجود است