تابلو فرش ماشینی منظره

قیمت: اطلاع از طریق تماس
اطلاعات محصول
منظره
ماشینی
متوسط

تابلو فرش ماشینی منظره در ابعاد 50*100 cm با 1200 شانه و تراکم 3600 در فرش نهال موجود است