" "

تابلو فرش

تابلو فرش، فرشی است که دیگر جای هنر آن زیر پا نیست. از قدیم بساری از نگارگری ها و تصویرگری ها، مناظر یا آیات قرآن به قدری عزیز بودند که تنها راه نمایش محبت به آنها، نگاه داشتن شان روی دیوار خانه بود. و چه هنری اصیل تر از بافندگی برای نمایش این محبت؟ نفیس ترین مجموعه تابلو فرش دستباف و ماشینی را در این قسمت از وب سایت شی بای دنبال کنید.

تابلو فرش دستباف گل بهرام

تابلو فرش دستباف گل بهرام

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تابلو فرش دستباف وان یکاد MAS6805

تابلو فرش دستباف وان یکاد MAS6805

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تابلو فرش دستباف گل رز

تابلو فرش دستباف گل رز

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تابلو فرش گل  و گلدان

تابلو فرش گل و گلدان

قیمت: 1،700،000 تومان
تابلو فرش طرح پاییز

تابلو فرش طرح پاییز

قیمت: 1،850،000 تومان
تابلو فرش دستباف مرداب کد 874

تابلو فرش دستباف مرداب کد 874

قیمت: 1،100،000 تومان
تابلو فرش دستباف کد 910

تابلو فرش دستباف کد 910

قیمت: 1،200،000 تومان
تابلو فرش ماشینی آیه

تابلو فرش ماشینی آیه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تابلو فرش و ان یکاد ماشینی

تابلو فرش و ان یکاد ماشینی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تابلو‌فرش ماشینی ونیز آیه وان یکاد

تابلو‌فرش ماشینی ونیز آیه وان یکاد

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 55