فرش تبريز طرح ملائكه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
اطلاعات فروشگاه
021٥٥٨٩٠٧٦٠
021٢٢٧٦١٩٢٥
اطلاعات محصول

فرش تبريز٦مترى طرح ملائكه قدمت٥٠سال